Poradenství pro gamblery

Nabízím poradenství, konzultace, motivaci k vytrvalosti na nové cestě, předávání osobních zkušeností směřujících k posílení abstinence a tím snížení finančních i nemateriálních ztrát v důsledku gamblingu, tedy všech forem hazardních her či sázek, maximální vstřícnost k individuálním potřebám klienta. Ten po zapojení do partnerství přestává být na svůj problém sám, a to i mimo sjednané konzultační termíny.

Poradenskou službu mohou využít také lidé, kteří se dostanou do situace, kdy jsou nuceni sdílet život s osobou postiženou závislostí na jakékoliv formě hazardu, nebo chtějí v rámci svého působení zajistit předání osobních zkušeností dalším osobám.

Poradenská služba je vhodná pro gamblery, kteří chtějí svůj problém řešit a mají dostatečnou motivaci, tedy došli k poznání, že hazard jim spolehlivě ničí některou z těchto oblastí jako je morální, zdravotní, finanční, pracovní výkon, dále vztahy rodinné, partnerské, pracovní a přátelské a na základě toho jsou rozhodnuti opustit svět hazardních her a sázek.

Pokud by chtěl službu využít gambler, který nedisponuje vlastní základní motivací k ukončení hazardu, šance na úspěch je malá a nelze očekávat, že bude přemlouván k tomu, aby se rozhodl ukončit hazardní hry a sázky. Motivační program podporuje klienta na jeho nové cestě směřující k abstinenci od všech forem hazardních her a sázek.

Místo působení v rámci České republiky.

Úvodní osobní kontakt, nebo video hovor (dle Vašeho výběru) má za úkol seznámení s poradcem, předání osobních zkušeností, podrobnější náhled do problematiky a práce s materiálem vytvořeným autorem – průvodce GAMBLING STOP.