O mně

Jmenuji se  Libor a jsem abstinující gambler. Doba mé abstinence je nyní deset let.

Libor gamblingstopMá osobní zkušenost se závislostí na gamblerství je poměrně rozsáhlá. Pád  až na samé dno. Hazard mně vzal postupně vše, práci, bydlení, vztahy, majetek a koníčky které mi dříve dělali radost.Kasina se stala mým domovem, trávil jsem v nich každý den, i ve svátky, často až do zavírací doby.  Kasina jsem navštěvoval  po celé republice i za hranicemi našeho státu. Po několika letech pobytu v kasinech a posléze i v hernách jsem prohrál vše, co se dalo.  Dostal jsem se tak do stavu, který se stal neslučitelný s normálním životem. Situace, kdy většina gamblerů postrádá naději a někteří to dobrovolně vzdají

V roce 2002 jsem vyhledal pomoc. Můj první kontakt na nové cestě byl pan primář Nešpor. Situace byla natolik komplikovaná, že jsme se pokusil využít formy terapií  bez hospitalizace v PL, následovala cesta, která nebyla jednoduchá, v rámci možností dojíždění z Brna do Prahy na otevřené terapie prim. Nešpora, návštěva klubu hráčů taktéž v Bohnické léčebně a souběžná pravidelná týdenní docházka na Anonymní alkoholiky v Brně, neboť skupina Anonymní Gambleři zatím neexistovala.

Od roku  2005 jsem aktivním členem  skupinové psychoterapie,  zaměřené na závislosti, kde jsem začal docházet již jako abstinující gambler, ke konci roku 2011 se jedná přibližně o 400 hodin,  ke stejnému datu min.500 h na svépomocných skupinách (od r.2002 – 2005  AA, od 17.1. 2008  do současné doby Anonymní gambleři )

V roce 2007 získala moje abstinence od hazardu nový rozměr a začal jsem aktivně rozšiřovat informovanost o problematice hazardu v té době ještě pod jiným jménem.Píši články, které vycházejí v MF DNES či mnoha regionálních novin. Byl jsem pozván do pořadu Českého rozhlasu k diskuzi a Česká televize se mnou natočila krátký dokument o problematice hazardu v rámci pravidelného pořadu  CT 1 „Sama doma “

V r.2007 jsem odstartoval v té době zatím ojedinělý web v česku – v laickém provední na téma gambling: www.gamblingstop.czweb.org

Začátkem roku 2008 jsem vytvořil první uskupení Anonymních gamblerů  v česku www.anonymnigambleri.cz dle spiritulaity a pravidel AG, které bylo v roce 2010  zaregistrováno v centrále I.S.O. GA USA jako první oficialní AG za Česko: http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses

V roce 2011 spouštím další projekt zaměřený na problematiku hazardu http://stopzavislosti.cz/historie-os/